Kontakt

Katharina Janauschek
katharina@sprungkraft.consulting
+43 650 6733691


Heidi Haberl-Glantschnig
heidi@sprungkraft.consulting
+43 680 3331 321

office@sprungkraft.consulting