Kontakt

Katharina Janauschek
katharina@sprungkraft.consulting
+43 650 6733691


Heidi Haberl-Glantschnig
heidi@sprungkraft.consulting
+43 680 3331 321

Adresse
Ringelseegasse 17/1
A-1210 Wien

office@sprungkraft.consulting